Menu Content/Inhalt
szukaj

Kontakt

P.H.U. BALT-TRANS
Ul.Wyszy?skiego 28
70-203 Szczecin
tel. 0-91 812 82 09
tel./fax 0-91 433 84 75
mail: biuro(at)balt-trans.pl

Graco Xtreme King
GRACO King 80:1
GRACO King 80:1
GRACO XTREME KING® – jest typow? pomp? malarsk? stosowan? przy pracach konserwacyjno-malarskich. Pompa charakteryzuje si? prost? konstrukcj? przez co jest bardzo ?atwa w obs?udze. Du?a wydajno?? pompy (27 l/min) umo?liwia u?ycie d?ugich w??y oraz stabiln? prac? dwóch równolegle pracuj?cych malarzy. W zwi?zku z w/w mo?liwo?ciami pompa przeznaczona jest do nak?adania wszystkich typów farb w??cznie z najtrudniejszymi- o najwi?kszej lepko?ci (np. farby bez rozpuszczalnikowe bitumiczno- epoksydowe). 


Czytaj całość...
 

logo-clemco

logo-graco
Projekt i wykonanie design-joomla.pl